Aşağıdaki bilgiler yoğunluğumdan dolayı aksayabilir.

The information below may be interrupted due to my busy schedule.

Şu an Okuduğum Kitaplar:

Link
Link
Link
Link

Zamanını Bekleyen Kitaplar:

Antikçağ Felsefesi - Çiğdem Dürüşken (Alfa Yayınları)

Ortaçağ Felsefesi - Ahmet Cevizci (Say Yayınları)

Ortaçağ Felsefesi - Alain De Libera (Litera Yayıncılık)

İslam Felsefesi Tarihi - Macit Fahri (Şato Yayınları)

Sebastian Knight'ın Gerçek Yaşamı - Vladimir Nabokov (İletişim Yayınları)

Lolita - Vladimir Nabokov (İletişim Yayınları)

Fotoğrafı Düşünmek - Victor Burgin (Espas Sanat Kuram Yayınları)

Fotoğraf Üzerine - Susan Sontag  (Agora veya Altı Kırk Beş Yayıncılık)

Acımasız Aydınlık - Susie Linfield (Espas Sanat Kuram Yayınları)

Fotoğrafların Anlattığı: Aile Belleğini Yeniden Okumak - Christine Ulivucci (İş Bankası Yayınları)

Tunceli'de Sünni Olmak - Ahmet Kerim Gültekin (Berfin Yayınları)

Bekârlar Balosu - Pierre Bourdieu (Dergah Yayınları)

Harem ve Kuzenler - Germainne Tillion (Metis Yayınları)

Zaman ve Öteki: Antropoloji Nesnesini Nasıl Oluşturur? - Johannes Fabian (Bilim ve Sanat Yayınları)

Felsefe Üzerine - Karl Marks & Friedrich Engels (Morpa Yayınları)

Laboratuvar Hayatı: Bilimsel Olguların İnşası - Bruno Latour & Steve Woolgar (Phoenix Yayınevi)

Tutkulu Çıkarların Bilimi: Gabriel Tarde'in İktisat Antropolojisine Bir Giriş - Bruno Latour & Vincent Antonin Lepinay (Heretik Yayınları)

Tarihte Bireyin Rolü - Georgi V. Plehanov (Kaynak Yayınları)

Çizgisel Olmayan Tarih - Manuel De Landa (Metis Yayınları)

Yeni Bir Toplum Felsefesi: Öbekleşme Kuramı ve Toplumsal Karmaşıklık - Manuel De Landa (Kolektik Kitap)

Yeni Bitirdiğim Kitaplar:

Link
Link
Link
Link
Link