Sahadan (Field Photos)

Instagram

Police Street (1-58), 04.05.2023, Ankara/Turkey

Ankara'nın -ağırlıklı olarak- Suriyeli, Afgan ve Iraklı göçmenlerin bulunduğu bir mahallede bölgenin sosyo-kültürel yapısına dair etnofotoğrafik bir çalışma. 

An ethnophotographic study of the socio-cultural structure of the region in a neighborhood of Ankara with predominantly Syrian, Afghan and Iraqi immigrants.

Fish Farm (1-21), 08.06.2023, Muğla/Turkey

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Çobanlar Alabalık Çiftliğinde, çiftliğin iç işleyişine dair etnofotoğrafik bir çalışma.

An ethnophotographic study of the inner workings of the farm in Çobanlar Trout Farm in Fethiye district of Muğla. 

Sitenin veritabanını doldurmamak adına diğer fotoğraflar için: "onesintheliminality" adlı instagram hesabıma göz atabilirsiniz.

For other photos in order not to fill the database of the site: "onesintheliminality" on my instagram account.

Instagram