Konuşmalar

Anthronaut Kanalı ile Halkbilimi/Etnoloji Bölümüne Dair Bir Söyleşi

YouTube

Ankara Üniversitesi Antropoloji Öğrenci Topluluğu'nun idare ettiği Anthronaut isimli kanalda Halkbilimi lisans bölümünü temsilen yaptığım amatörce bir söyleşi. Halkbilimi ve Etnolojinin hem tarihsel hem de metodolojik ayrımına değinmeye çalıştım. Beraberinde kendi çalıştığım posthümanizm konusuna ve oradan sosyal bilimlere ilişkin genel düşüncelerimi sundum.


0:52  Erhan Korkmaz Kimdir?

4:40  Halkbilim Tarihi

11:10  Metot Tartışması

20:28  Özne-Nesne Örneği Üzerinden Postmodernizm

33:11  Akrabalık Sistemleri Üzerine

39:05  Güç İlişkileri Üzerine Ve Çatışmalar

49:30  Vücut Farkındalığı + Arzular

58:50  Halkbilim Okumak İsteyenler için

1:02:54  Kamera Arkası

Ankara Üniversitesi Felsefe Topluluğunun idare ettiği Ankara Üniversitesi Felsefe Topluluğu adlı youtube kanalında posthümanizm üzerine amatör bir söyleşi gerçekleştirdik. Bu söyleşide posthümanizmin ne olduğundan, çalışma alanlarının çeşitliliğine; güncel örnekler üzerinden nasıl ele alınacağından, güncel siyasi ideolojilerle nasıl bir ilişkisi olduğuna kadar ele almaya çalıştım. 


00:20  Posthümanizm Nedir?

02:40  Madde ve Maddecilik/Materyalizm ile Posthümanizm İlişkisi

07:30  Posthümanizm ve Çokkültürlülük Yaklaşımı, Gelecekte Kültürel, Ekonomik ve Siyasi Farklılıkları Silikleştirecek mi? 

12:25  Posthümanist Yaklaşım, Sosyalist ve Marksist Sınıfsal Mücadele İçerisinde Nerede?

14:00  2019 - 2020 Küresel Pandemi Örneği

18:30  Ekolojik Yıkım Sürecinde Posthümanizm Bir Eylem Seti Sunuyor Mu? Posthümanist Yaklaşımlar Pratikten Yoksun Mudur?

22:40  Posthümanizm ve Kapitalosen Çağ İlişkisi Nedir? Sosyalistler ile Posthümanistlerin Ortak Paydaları Nelerdir? Eklemlenmeli Midir?

26:10  Tüketim Kültürü ile Posthümanizm İlişkisi

32:20  Friedrich Nietzsche ve Übermensch Kavramı

34:40  Terry Eagleton Eleştiri Üzerinden Nietzsche'nin Söylemlerinin Pusluluğu/Puslu Olması

41:40  Posthümanist Yaklaşımlar, Doğa ve Toplumsal Sorunları Çözebilir Mi?

50:05  Kamera Arkası

Ankara Üniversitesi Felsefe Topluluğu Kanalı ile Posthümanizm Üzerine Bir Söyleşi

YouTube

Ankara Üniversitesi Felsefe Topluluğu Kanalı ile Veganlık Üzerine Bir Söyleşi

YouTube

Ankara Üniversitesi Felsefe Topluluğunun idare ettiği Ankara Üniversitesi Felsefe Topluluğu adlı youtube kanalında veganlık üzerine amatör bir söyleşi gerçekleştirdik. Bu söyleşide vegan arkadaşım Gamze ile birlikte veganlığın ne olup, ne olmadığına; vegan hareket içerisindeki aktivistlerin teorik ve pratik yaklaşımlarına ve tüketim kültürüyle vegan tüketim arasındaki ilişkinin nasıl olduğuna değindim. 


00:00:40 Nasıl Vegan Oldunuz?

00:04:00 Sizce Gelecekte Vegan Bir Dünya ile Karşılaşır Mıyız?

00:06:30 Veganlar Kültürel Değişimi Ne Kadar Hedefliyor? 

00:08:15 Hayvan Endüstrisindeki Şirketler ile Vegan Hareket İlişkisi

00:11:30 Veganlığın Tarihsel Süreci

00:15:30 Bireysel ve Örgütsel Vegan Hareketin Çeşitli Etkileri

00:20:50 Besin Zinciri Yanılsaması ve Doğa İçerisindeki İnsanın Konumu

00:30:00 Donna Haraway ve Vegan Olmaması Üzerine

00:36:50 İklim Krizi ile Veganlık İlişkisi

00:40:20 Veganlar, İşçi Sınıfının Mücadelesine Nasıl Yaklaşıyor? Veganlar, Kapitalizmin Sömürüsüne Karşı Mücadele Veriyorlar Mı? 

00:45:30 Vegan Aktivistlerin, İşçi Sınıfındaki Bilinçsizliğe Yaklaşımı Nasıldır?

00:49:00 Veganlar Eylemlerinde Tutarlı Mıdır? Veganlık, Bir Burjuva Hareketi Mi?

00:56:00 Evcil Hayvanlar Üzerine

01:06:15 Türcülük Üzerine

01:19:00 Kamera Arkası

Ankara Ka Atölye'de Yaşamdan Yana Derneği ve Animalsave Ankara oluşumları tarafından organize edilen "Dünya Türcülüğü Sonlandırma Günü" etkinliği kapsamında türcülüğe dair gerçekleştirilen etkinliğin video kaydı. Bu etkinlikte türcülük denildiğinde ne anladığımı türcülük karşıtı ideolojilerin eylemleri nasıl tanımladıkları üzerinden anlatmaya çalıştım. Sonrasında da türcülük karşıtı mücadeleye dair geliştirilmiş 4 yaygın karşı argümanı kabaca değerlendirdim.


00:00 Nilgün Engin Kimdir?

01:30 Animalsave Ankara ve Yaşamdan Yana Derneği Tanıtımı

11:15 Anita Krajnc ile Söyleşi Videosu Gösterimi  

11:50 Anita Krajnc Üzerine 

13:00 Erhan Korkmaz Kimdir? 

15:05 Kapanış Konuşması Hakkında 

17:00 Giriş Paragrafı: Charles Dickens'ın İki Şehrin Hikayesi Kitabından 

18:45 Türcülük Meselesine Giriş 

19:35 Eylemleri Değerlendirme Biçimleri 

21:00 Kölelik Örneği 

22:30 Kadın Eşitsizliği Örneği 

23:15 Türcülük Karşıtı Mücadele 

23:45 1. Argüman: "Türcülük Karşıtı Mücadele Romantik Bir Mücadeledir" 

25:30 2. Argüman: "Türcülük Karşıtı İnsanlar, İnsan Doğasını Göz ardı Ediyorlar" 

27:45 3. Argüman: "Türcülük Karşıtı Eylemler Bu Kadar Toplumsal Soruna Cevap Verebilecek Mi? Evren Sanıldığı Gibi Düzen İçerisinde İlerlemiyor, Sizinkisi Günü Kurtarmak" 

33:45 4. Argüman: "Türcülük Karşıtı Eylemler Bireyseldir" 

37:00 Kapanış, Soru-Cevap Kısmı 

"Dünya Türcülüğü Sonlandırma Günü" Etkinliği

YouTube

Animal Save Türkiye Oluşumu ile Veganlık ve Felsefe Üzerine Söyleşi

YouTube

Türkiye'deki Animal Save oluşumu ile birlikte "Veganlık ve Felsefe" adlı bir söyleşi gerçekleştirdik. Bu söyleşide, veganlık anlayışı ile felsefenin hangi noktalarda keşiştiği, felsefenin vegan hareket için ne önem arz ettiği ve tarihteki filozofları veganlık üzerinden ne açılardan ve nasıl eleştirebileceğimiz gibi konular üzerine konuştuk.


00:00 Erhan Korkmaz Kimdir ve Felsefe ile Nasıl İlişki Kuruyor?

02:10 Alanın Felsefe ile İlişkisi

05:40 Veganlığın En Eski Yansımaları Nelerdir? Tarihsel Bir Açıdan Bakarsak Veganlık Nere(ler)dedir?  

08:05 Avcılık ve Toplayıcılık Meselesi

11:20 Eski Kabilelerde Beslenme Biçimleri Nasıldı? Bugünden Farkları Nasıldı?

21:45 Ekolojik Determinist Tehlikesi

24:30 Günümüz Politikacılarının Konumu 

27:45 Felsefenin Veganlık Hareketindeki Önemi Nedir? Felsefenin Nelik Tartışması 

31:25 Veganlık Hareket İçerisinde Teorik ve Pratik Ayrımı Nasıl Yapılır? Bu Ayrımın Önemi Nedir? 

40:00 Araştırmacının (Vegan/Navegan Araştırmacı) Sahadaki Konumu 

45:00 Tarihteki Filozofları Veganlık Bağlamında Eleştirmek Anakronist Bir Tutum mudur? 

50:15 Tarihle Hesaplaşma Zorunluluğu

51:45 Tarihi Okuma Biçimleri   

54:35 Veganlık İçerisinde Farklı Fraksiyonlar Varken Biz Kendimizi Nerede Konumlandırıyoruz?

59:40 Kaynak Önerileri  

01:07:00 Son Sözler

4-5 Kasım 2023'de İzmir'de İzmir Demokrasi Üniversitesi'nin düzenlediği VI. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi'nde "Kayıp Yüzler: Etnografik Bakışın İnsan-Olmayan Aktörlere Karşı Körlüğü" başlıklı sunumumu gerçekleştirdim. 

Sunumun bildiri metnine ve slaytına "Etkinlikler" sekmesinden ulaşabilirsiniz. Bu sunumumda etnografinin tarihiyle başlayarak, tarihte ilk yapılan etnografik çalışmalardan günümüze değin yapılan çalışmalara kadar bir tarihsel okumayla insanmerkezci anlayışın izlerini sürmeye çalıştım. Sonuç olarak da Multispecies Etnografinin olanaklılığını tartışarak, alanın yeni bir metodolojiye ihtiyacı olduğunu insanmerkezci anlayışın sonuçlarını örnekleyerek savundum. 14-15 dakika gibi minimum zamanda -optimum verimle- dilim döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalıştım. 


00:15 Tanıtım

00:30 Sunum İzlencesi

01:10 Etnografinin Tarihi

02:20 Lewis Henry Morgan

03:00 Edward Burnett Tylor

03:30 Bronisław Malinowski

04:27 Alfred Radcliffe-Brown

04:53 Paradigmatik Kırılma: Araştırmacı ve Araştırılanın Konumu

06:06 Araştırmacının Konumu

06:35 Araştırılanın Konumu

07:10 Kültürün Dönüşümü: İnsan - Doğa Ayrımı

08:35 Sahanın Dönüşümü: Multispecies Ethnography

09:20 Ezgi Burgan, Semra Özlem Dişli

10:37 Hande Çiçek, Erhan Korkmaz

11:16 Ne Yapmalıyız?

12:00 Sonuç

13:20 Kapanış

VI. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi Sunumu

YouTube

"Derimizde Taşıdıklarımız" Adlı Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Belgesel Çalışması

YouTube

Bu belgesel, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi lisans öğrencisi Elif Ece Akay ve Melike Yıldırım tarafından ödev amaçlı hazırlandı. Ben de bu belgeselde dövmenin tarihine, tarih boyunca çeşitli işlevlerine ve biraz da kendimce dövmenin ne anlam ifade ettiğine değinmeye çalıştım.

20. Geleneksel ODTÜ Sosyoloji Günleri'nde 20 Mart 2024'de "Görme Rejimleri ve Türcülük Bağlamında Fotoğrafik Şiddet İmgelerinin İnsan Olmayan Faillere Açılması: Hayvan Foto Muhabirliği ve Toplumsal Belleğin İnşası" başlıklı sunumumu gerçekleştirdim. 

Sunumun bildiri metnine ve slaytına "Etkinlikler" sekmesinden ulaşabilirsiniz. Bu sunumumda konvansiyonel fotoğraf anlayışına fotoğrafik imgeleri bilme/alımlama biçimlerimizi görme rejimleri üzerinden eleştirerek -insan olmayan hayvanları da kapsayacak biçimde- yeni bir bakış açısı getirmeye çalıştım. Acıyı fotoğraflarken insanmerkezli tutum ve tavır almak bizi ne ölçüde türcü yapmaktadır? Bu ve bu önemde birçok soruyu cevaplamaya çalıştım.


00:00 Açılış

02:05 Sunum İzlencesi

03:25 Çalışmanın Doğuş Hikayesi

05:35 Fotoğrafik Bilginin Ne'liği Tartışması: Bilen Özneden Alımlayan Özneye

09:30 Objektif Acıdan Objektif Acı: Şiddeti Fotoğraflamak

13:15 Fotoğrafta İnsanmerkezlilik Meselesi

14:23 İnsan-Olmayanların Acısını Fotoğraflamak

17:40 Hayvan Foto Muhabirliği: We Animals Media Örneği

20:00 Ne Yapmalıyız? 

21:35 Soru - Cevap Kısmı

25:20 Kapanış

20. Geleneksel ODTÜ Sosyoloji Günleri Sunum

YouTube

Kesişimsel Mücadele Zirvesi Sunum

YouTube

Univeg'in düzenlediği Kesişimsel Mücadele Zirvesi'nde 17 Mart 2024'de "Ekolojik Mücadele ve Veganizmin İlişkisi" başlıklı sunumumu gerçekleştirdim. 

Sunumun bildiri metnine ve slaytına "Etkinlikler" sekmesinden ulaşabilirsiniz. Bu sunumumda ekolojik mücadele içerisinde veganlığın konumunu saptamaya ve derin ekoloji, toplumsal ekoloji, eko-feminizm gibi ekolojik mücadele alanlarının insanmerkezliliğini eleştirmeye çalıştım. 

00:00 Açılış

00:45 Sunum İzlencesi

03:10 İnsanın Neliği Meselesi

08:40 İnsanın Çevreyle İlişkisi

12:00 Ekolojik Mücadele: Çevre-Merkezci ve İnsan-Merkezci Etik

14:00 Ekolojik Yaklaşımlar: Derin Ekoloji

17:12 Ekolojik Yaklaşımlar: Toplumsal Ekoloji

19:50 Ekolojik Yaklaşımlar: Eko-Feminizm

22:10 Ekolojik Yaklaşımlar: Eko-Anarşizm

23:50 Veganlığın İnsan ve Çevreyle İlişkisi

26:55 Ekolojik Yaklaşımları Veganlık Bağlamında Yeniden Düşünmek

30:50 Ne Yapmalıyız?

33:00 Polen Ekoloji

35:45 Zehir Yüklü Gemi(ler)

38:30 Hayvan Arama Kurtarma (H.A.R.K) Deprem Örneği ve AFAD

45:12 Afet Durumlarında Devlet Mekanizması

47:50 Kapanış